Opremanje vinskih laboratorija

              Opremamo profesionalne vinske laboratorije što je pogodno za Udruge koje žele svojim članovima pružiti uslugu analize vina. Za male i velike vinarije nudimo opremanje vinarskih laboratorija ovisno o kapacitetima vinarije ili o budžetu kojim vinarije raspolažu. Oprema i uređaji za analize su vrhunske kakvoće garantirani od naših proizvođača te uvoznika laboratorijske opreme.