Savjetovanje u vinskom zakonodavstvu

              Svjedoci smo čestih promjena u vinskom zakonodavstvu, a ulaskom Hrvatske u EU nastale su velike promjene u propisima o vinu. Sukladno tome nudimo Vam uslugu savjetovanja u vinskom zakonodavstvu kako ne biste vodili brigu o tome gdje i kada što treba prijaviti, koja su Vam prava, a koje obveze. Mi ćemo Vam pomoći rastumačiti propise i uputiti Vas u pravo vrijeme na pravo mjesto.