Organizacija ocjenjivanja vina

              Svaki vinogradarski kraj u Hrvatskoj danas ima jednu ili više Udruga vingoradara i vinara. Većina tih Udruga svake godine organizira ocjenjivanje vina svojih članova. Mi svoje iskustvo u organizaciji ocjenjivanja vina temeljimo na dugogodišnjem radu na tim poslovima u krovnoj instituciji iz područja vinogradarstva i vinarstva. Organiziramo ocjenjivanja prema pravilima OIV-a (Međunarodnog ureda za lozu i vino) i pri tome Vam jamčimo profesionalnost u radu i diskreciju oko tajnosti podataka.
              Također Vam nudimo organizaciju ocjenjivanja vina u prostorijama Vinske škole Eno expert u Zagrebu, Vlaška 78.